Welkom op de site van Marloes van der Meer, Leraar van het Jaar 2014-2015 voor de sector MBO.

De verkiezing Leraar van het Jaar wordt elk jaar geörganiseerd door de Onderwijscoöperatie. Hiermee wil de Onderwijscoöperatie de kwaliteiten van leraren in het basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar maken en het leraarschap op een positieve manier in beeld brengen.

De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op die leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren (PO, VO, SO en MBO) en voor de beroepsgroep als geheel.

Ten tijde van de Leraar van het Jaar-verkiezing in oktober 2014 is het volgende over mij geschreven:

Marloes is een onderwijs-vakvrouw in hart en nieren: pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijk sterk. Ze speelt goed in op de belevingswereld van haar studenten en betrekt hen bij de inhoud van haar lessen. De focus ligt bij haar op leren en motiveren. De individuele ontwikkeling  van studenten is leidend voor haar.

Ze stelt duidelijke grenzen aan haar studenten maar weet dat ook goed te combineren met autonomie van de studenten en gezelligheid in de klas. Studenten  waarderen haar aanpak en roemen haar manier van communiceren. “Marloes vraagt ons doorlopend feedback en neemt onze mening serieus. We hebben inspraak in de lessen en dat is erg fijn”.